వ్యవసాయశాఖ అధికారుల చరవాణి నెంబర్లు

వ్యవసాయం
1,241 Views
డీడీఏ-FTC 8886613442
ఏడీఏ-MSTL 8886613455
ఏడీఏ-STL 8886613454
ఏడీఏ, బద్వేలు 8886613453
ఏడీఏ, లక్కిరెడ్డిపల్లె 8886613452
ఏడీఏ, రాయచోటి 8886613451
ఏడీఏ, కడప 8886613450
డీడీఏ, కడప 8886613448
ఏడీఏ, కడప 8886613430
ఏడీఏ, రాయచోటి 8886613432

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *