Author: admin

గురువును మించినవారు లేరు

చరణములను వ్రాలి శరణన్నవారికై సుకృతఫలములెల్ల చూరలిచ్చు గురుని మించువారు ధరలోన లేరయా కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ. విద్యార్థులు మనఃపూర్వకంగా ఆశ్రయిస్తే, శరణుకోరితే ఆయన తాను తన సుకృతాల ద్వారా సంపాదించిన జ్ఞాన సంపదనంతా దానం చేస్తాడు. ఈభూమి...

Read More