జిల్లా జనాభా 1991-2011

Information
78 Views

భారతదేశ 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, కడప జిల్లా జనాభా 28,84,524. ఇందులో హిందువులు 48.7%, ముస్లింలు 50%, క్రైస్తవులు 2.3% ఉన్నారు. జిల్లాలో చదరపు కిలోమీటరుకు 188మంది జనాభా సాంద్రత ఉంది. 2001–2011
దశాబ్దంలో జనాభా వృద్ధి రేటు 10.87%. కడప జిల్లాలో ప్రతి 1000మంది పురుషులకు 984 మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. అక్షరాస్యత శాతం 67.88%.

వ.సం కాలం జనాభా
1 1901 880891
2 1911 894807
3 1921 888791
4 1931 950542
5 1941 1057576
6 1951 11,62,888
7 1961 13,42,015
8 1971 15,77,267
9 1981 19,33,304
10 1991 22,67,769
11 2001 26,01,797
12 2011 28,84,524
13 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!