జమ్మలమడుగు

జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గంలో జ‌మ్మ‌ల‌మ‌డుగు, కొండాపురం, ముద్‌ నూరు, మైల‌వ‌రం, పెద్ద‌మొడియం,
ఎర్ర‌గుంట్ల‌ మండలాలు ఉన్నాయి.