కమలాపురం

కమలాపురం నియోజకవర్గంలో క‌మ‌లాపురం, చెన్నూరు, చింత‌కొమ్మ‌దిన్నె, పెండ్లిమ‌ర్రి, వ‌ల్లూరు, వీఎన్‌ప‌ల్లె, మండలాలు ఉన్నాయి.