రైల్వేకోడూరు

రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గంలో రైల్వేకోడూరు, చిట్వేలి, ఓబులాపురం, పెన‌గ‌లూరు, పుల్లంపేట‌ మండలాలు ఉన్నాయి.