రాజంపేట రెవెన్యూ డివిజన్‌లోని మండలాలు

Information
69 Views

రాజంపేట అట్లూరు
బి.కోడూరు
బద్వేలు
బ్రహ్మంగారిమఠం
చిట్వేలి
గోపవరం
కలసపాడు
కోడూరు
నందలూరు
ఓబులవారిపల్లె
ఒంటిమిట్ట
పెనగలూరు
పోరుమామిళ్ల
పుల్లంపేట
రాజంపేట
సిద్ధవటం
అవధూత కాశినాయన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *