రాయ‌చోటి

రాయ‌చోటి నియోజకవర్గంలో రాయ‌చోటి, చిన్న‌మండెం, గాలివీడు, ల‌క్కిరెడ్డిప‌ల్లె, రామాపురం, సంబేప‌ల్లె మండలాలు ఉన్నాయి.