కడప రెవెన్యూ డివిజన్‌ పరిధిలోని మండలాలు

చక్రాయపేట చెన్నూరు చిన్నమండెం చింతకొమ్మదిన్నె
కడప గాలివీడు కమలాపురం ఖాజీపేట
లక్కిరెడ్డిపల్లె పెండ్లిమర్రి రామాపురం రాయచోటి
సంబేపల్లె టి.సుండుపల్లె వల్లూరు వీరబల్లె
వీరపునాయనపల్లె ఎర్రగుంట్ల

 

రాజంపేట రెవెన్యూ డివిజన్‌ పరిధిలోని మండలాలు

అట్లూరు బి.కోడూరు బద్వేలు బ్రహ్మంగారిమఠం
చిట్వేలి గోపవరం కలసపాడు కోడూరు
నందలూరు ఓబులవారిపల్లె పెనగలూరు పోరుమామిళ్ల
పుల్లంపేట రాజంపేట సిద్ధవటం ఒంటిమిట్ట
కాశినాయన

 

రాజంపేట రెవెన్యూ డివిజన్‌ పరిధిలోని మండలాలు

అట్లూరు బి.కోడూరు బద్వేలు బ్రహ్మంగారిమఠం
చిట్వేలి గోపవరం కలసపాడు కోడూరు
నందలూరు ఓబులవారిపల్లె పెనగలూరు పోరుమామిళ్ల
పుల్లంపేట రాజంపేట సిద్ధవటం ఒంటిమిట్ట
కాశినాయన