జలాశయం నిల్వ సామర్థ్యం
గండికోట రిజర్వాయరు 26.85
చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్‌ రిజర్వాయరు 10
పెన్నార్‌ 9.98
బుగ్గవంక రిజర్వాయరు 0.51
వెలిగల్లు రిజర్వాయరు 4.64
పింఛ ప్రాజెక్టు 0.33
అన్నమయ్య రిజర్వాయరు 2.24
లోయర్‌ సగిలేరు 0.17
బ్రహ్మంసాగర్‌ 17.74
ఉపజలాశయం-1 2.13
ఉపజలాశయం-2 2.44

ysrkadapa irrigation map