జలాశయాలు-నిల్వ సామర్థ్యం

వార్తలు
554 Views

 

జలాశయం నిల్వ సామర్థ్యం
గండికోట రిజర్వాయరు 26.85
చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్‌ రిజర్వాయరు 10
పెన్నార్‌ 9.98
బుగ్గవంక రిజర్వాయరు 0.51
వెలిగల్లు రిజర్వాయరు 4.64
పింఛ ప్రాజెక్టు 0.33
అన్నమయ్య రిజర్వాయరు 2.24
లోయర్‌ సగిలేరు 0.17
బ్రహ్మంసాగర్‌ 17.74
ఉపజలాశయం-1 2.13
ఉపజలాశయం-2 2.44

ysrkadapa irrigation map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *