బద్వేలు ఉప ఎన్నికల్లో మండలాల వారీగా పార్టీలకు లభించిన ఓట్లు

వార్తలు
65 Views

మండలం పోలింగ్‌ కేంద్రాలు మొత్తం ఓట్లు పోలైన ఓట్లు వైకాపా భాజపా కాంగ్రెస్‌ నోటా ఇతరులు
కలసపాడు 37 25,262 17,518 13,730 2,082 784 513 409
పోరుమామిళ్ల 63 48,021 30,364 23,217 4,342 1321 799 685
కాశినాయన 29 22298 16359 12500 2419 675 312 453
బి.కోడూరు 22 15070 11350 8798 1595 403 271 283
బద్వేలు గ్రామీణ 23 16352 12071 8879 2270 380 260 282
బద్వేలు పురపాలక 64 53950 34355 24720 5693 2067 1001 874
అట్లూరు 25 19413 14651 12329 1313 464 249 296
గోపవరం 18 15026 9918 7493 1804 179 219 223

* బద్వేలు ఎన్నికల చరిత్ర

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *