నాయకులు, రాజకీయం

Latest

జలవనరులు, నదులు

Latest

తెలుగుగంగ‌

1977 అక్టోబ‌రు 28వ తేదీన కృష్ణాన‌ది ప‌రివాహ‌క రాష్రాలైన మ‌హారాష్ట్ర, క‌ర్నాట‌క‌, ఆంధ్రప్రదేశ్ కుదుర్చుకున్న అంత‌రాష్ట్ర ఒప్పందం మేర‌కు బ‌చావత్ ట్రిబ్యున‌ల్‌చే కేటాయించ‌బ‌డిన 75శాతం న‌మ్మకంగా ల‌భించే జ‌లాశ‌యాల నుంచి ఒక్కో...

గురువు ప్రజలకు భారం కాకూడదు

గురువులనుచు ప్రజకు బరువుగా నుందురు గుట్టు తెలియనట్టి గురువులెల్ల గుట్టుమట్టు దెలియు గురువులే హరిహరుల్? కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ! గురువులు పేరుతో గుట్టు తెలియనివారు ప్రజలకు బరువుగా తయారవుతున్నారు. గుట్టుమట్టు తెలిసిన గురువులు...

Read More

అన్ని ప్రాణులలో ఉండే ఆత్మ ఒక్కటే

అన్ని తనువులందు నాత్మ యొక్కటియని చర్చచేసి పలువురర్చకులుగ వారివారి యిచ్చవచ్చినట్లుందురు? కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ! అన్ని ప్రాణులలో ఉండే ఆత్మ ఒక్కటే అని పలువురు చర్చలు చేస్తారు. కానీ ఆతర్వాత ఎవరికి ఇష్టమొచ్చినట్లు వాళ్ళు ఉంటారు....

Read More

రావణునకు నెపుడు రాముడు సరిగాడు

రావణునకు నెపుడు రాముడు సరిగాడు రావణునకు మిగుల రంకువచ్చె సీత నరిమిపట్ట చేటు లంకకు వచ్చె కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ! శ్రీరాముడు ఎప్పుడూ రావణునితో సమానం కాదు. అయితే రావణుడు సీతను అపహరించి నిర్బంధించడం వల్ల అతనికి రంకుతనం అంటుకుంది....

Read More

భక్తి లేకుండా జ్ఞానం ఫలం లభించదు

తిలలరసము లేక దీపమ్ము వెలుగదు పూవులేక ఫలము పుట్టబోదు భక్తిలేక జ్ఞానఫలము లభింపదు కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ! నువ్వులనూనె లేకుండా దీపం వెలగదు. పువ్వు లేకుండా పండు పుట్టదు. అలాగే భక్తి లేకుండా జ్ఞానం అనే ఫలం లభించదు. ఈపద్యంలో బ్రహ్మంగారు...

Read More

జన్మించినపుడు అందరూ శూద్రులే

జన్మకాలమందు సర్వులు శూద్రులు మంత్రతంత్రములను మారె కులము శుద్ధిమంతుడాయె శూద్రుండు గురుదీక్ష కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ పుట్టినప్పుడు అందరూ శూద్రులే. తర్వాత మంత్రతంత్రాల వల్ల కులం మారింది. శూద్రుడు గురుదీక్ష తీసుకొని శుద్ధిమంతుడయ్యాడు....

Read More

దానం చేస్తే జన్మ ధన్యం

తనువు లస్థిరమని ధనము తాగాదని ధర్మశీలుడగచు తగినపాటి దానమిచ్చువాడె ధన్యాత్ముడిలలోన కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ. శరీరాలు శాశ్వతమైనవి కాదు, డబ్బుకూడా శాశ్వతం కాదు. అందువల్ల ధర్మాన్ని తెలుసుకున్నవ్యక్తి తనకు వీలైనంతవరకు దానం చెయ్యాలి. అలా...

Read More

ప్రజల్లోకి జ్ఞాన సిద్ధాంతం

అతియు గతియు లేక అజ్ఞులై యంధులై కాలగమనమంచు కర్మమంచు బ్రహ్మలిఖితమంచు వాపోవుచుందురు కాళికాంబ!హంస!కాళకాంబ.  సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకున్న జనం తమ సమస్యల్ని తాము పరిష్కరించుకోలేక ఎవరూ దిక్కులేనప్పుడు జ్ఞానహీనులై నిజం...

Read More

కొంపలు కూల్చే కులం

కులమనేటి తెగులు కొంపలు గూల్చును చలమనేటి తెగులు చావుతెచ్చు? కులము చలము చంపు గురుడైన విప్రుండు !కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ! కులం అనే రోగం కొంపలు కూలుస్తుంది. నిలకడలేని తనం అనేరోగం చావును తెస్తుంది. ఈరెంటినీ చంపగలిగినవాడు గురువైన...

Read More
Loading

adds

రాచ‌పాలెం విశ్లేష‌ణలు

rachapalem chandrasekar reddy

పిల్లోళ్ల కథలు

ysrkadapa-seshachandra

ysrkadapa-departments

Follow me on Twitter

ప్రకటనలు

గండికోట చిత్రాలు

gandikota