Tag: బ్రహ్మంగారు

మదం మంచికాదు

 చదువు ధనము తపము సౌందర్యము గుణమ్ము కులము గోత్రములను గలుగు మదము మానువారె దురభిమానవర్జితులిల కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ అనేక కారణాలచేత కొందరు చదువుకోగలుగుతారు, కొందరు చదువుకోలేకపోతారు. మొన్నటిదాకా మనదేశంలో విద్య సార్వత్రికం కాదు....

Read More

స్త్రీలను తల్లులుగా భావిస్తేనే

మానినులను తల్లిగా నాత్మనెంచిన సందియమ్ములెల్ల సమసిపోవు సమసిపోవ తాను సర్వేశ్వరుండౌను కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ ప్రాచీన తెలుగు కవులలో స్త్రీకి ఉన్నత స్థానమిచ్చిన కొద్దమంది కవులలో బ్రహ్మంగారు అగ్రేసరులు. జీవితంలోనూ రచనలలోనూ స్త్రీని...

Read More

సామాజిక సామరస్యం

మాటలకును మారుమాటలు పల్కుట నోటితీటగాని బాటగాదు వాదముడుగు వాడె నీదరి చేరును కాళికాంబ!హంస!కాళికాంబ…. ఏకారణం చేతనైనాగాని ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యగానీ రెండు సమూహాల మధ్యగానీ వివాదమేర్పడినప్పుడు విజ్ఞుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో బ్రహ్మంగారు...

Read More

కుల నిర్మూలనోద్యమానికి బ్రహ్మంగారు ములుగర్ర

కులము గోత్రమంచు కూసెడి మలపల కర్మఫలము ముందు కట్టికుడుపు బ్రహ్మమందగలరు వర్ణాదలను వీడ కాళికాంబ!హంస !కాళికాంబ కులం గోత్రం అని కూసే మలపలు అంటే వదరబోతులను వాళ్ళు చేసే అసాంఘికవాదం భవిష్యత్తులో  కట్టికుడుపుతుంది. వర్ణపిచ్చిని...

Read More
Loading